Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 25. september 2013

25. september 2013, kl.  - , Sakene behandles på sirkulasjon

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 20/2013
Godkjenning av saksliste
          
V-SAK 2
Saksnr. 21/2013
Kunngjøring av førsteamanuensisstilling (SKO1011) i sosiologi

Saksdokumenter vedlagt.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 22/2013
Orienteringssak: Regnskapsrapport 2. tertial 2013

Saksdokumenter vedlagt.

          
Publisert 25. sep. 2013 11:29 - Sist endret 25. sep. 2013 11:32