Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 13. juni 2013

13. juni 2013, kl. 10.15 - 11.00, Instituttstyrerommet (221) i Harriet Holters hus

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 18/2013
Godkjenning av saksliste
          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 19/2013
Orienteringssak: Regnskapsrapport 1. tertial 2013

Saksdokumenter ettersendes.

          
O-SAK 2 EVENTUELT
          
Publisert 5. juni 2013 15:40 - Sist endret 5. juni 2013 15:53