Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 22. mai 2013

22. mai 2013, kl. 14.15 - 15.15, Instituttstyrerommet (221) i Harriet Holters hus

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 15/2013
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          

Ordinære saker

V-SAK 2
Saksnr. 16/2013
Vedtakssak: Møteplan for instituttstyret høsten 2013

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 3
Saksnr. 17/2013
Vedtakssak: Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat i samfunnsgeografi (SKO1017) for fire år med pliktarbeid

Saksdokumenter vedlagt.

          
Publisert 15. mai 2013 16:56 - Sist endret 16. mai 2013 15:28