Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 17. april 2013

13. mars 2013, kl. 13.00 - 15.00, Instituttstyrerommet (221) i Harriet Holters hus

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 13/2013
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          

Ordinære saker

V-SAK 2
Saksnr. 14/2013
Vedtakssak: Innstilling til førsteamanuensisstilling i sosiologi

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 3 Eventuelt
          
Publisert 9. apr. 2013 16:56 - Sist endret 9. apr. 2013 17:06