Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 13. mars 2013

13. mars 2013, kl. 14.15 - 16.00, Instituttstyrerommet (221) i Harriet Holters hus

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 7/2013
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 8/2013
Orienteringssak: Regnskapsrapport for ISS per 3. tertial 2012

Saksdokumenter ettersendes.

          

Ordinære saker

V-SAK 2
Saksnr. 9/2013
Vedtakssak: Forlenget midlertidig tilsetting som førsteamanuensis i samfunnsgeografi

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 3
Saksnr. 10/2013
Vedtakssak: Forlenget midlertidig tilsetting som postdoktor ved ISS

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 4
Saksnr. 11/2013
Vedtakssak: Midlertidig tilsetting i stilling som postdoktor for fire år med 25 % plikarbeid

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 5
Saksnr. 12/2013
Diskusjonssak: Prinsipper for vurdering av søkere til stipendiatstillinger ved ISS
          
V-SAK 6 Eventuelt
          
Publisert 2. mars 2013 14:33 - Sist endret 6. mars 2013 15:29