Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 13. februar 2013

13. februar 2013, kl. 14.15 - 15.15, Instituttstyrerommet (221) i Harriet Holters hus

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 1/2013
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
V-SAK 2
Saksnr. 2/2013
Revisjon av møteplan våren 2013

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 3
Saksnr. 3/2013
Vedtakssak: Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat i sosiologi (SKO1017) for fire år med pliktarbeid

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 4
Saksnr. 4/2013
Vedtakssak: Kunngjøring av fast førsteamanuensis stilling i sosiologi (SKO1011)

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 5
Saksnr. 5/2013
Vedtakssak: Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2013-2015

Saksdokumenter ettersendes.

          
 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 6
Saksnr. 6/2013
Vedtakssak: Tilsetting i professor II stilling i sosiologi (SKO8013)

Saksdokumenter ettersendes.

          
Publisert 18. jan. 2013 13:32 - Sist endret 22. feb. 2013 12:33