Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 30. oktober 2013

Møtet ble satt 30. oktober 2013, kl. 14:15, Instituttstyrerommet (221), og hevet kl. 15:00.

Per Gunnar Røe, Anne Krogstad, Torkild Hovde Lyngstad, Terje Wessel, Joakim Dyrnes og Margrethe Modalsli (studentrepresentant tverrfaglige programmer). Forfall: Grete Brochmann, Karen O'Brien, studentrepresentant disiplinære programmer. Referent: Kathrine Løvberg

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 23/2013
Godkjenning av saksliste

Vedtak: Sakslisten godkjennes.

          

Diskusjonssaker

D-SAK 1
Saksnr. 24/2013
Tilsetting av postdoktorer på prosjekter med ekstern finansiering

Det er enighet i instituttstyret om at det i visse tilfeller skal mykes opp
i instituttets krav til utlysning av postdoktorstillinger. Det må utvikles tydelige
kriterier for hvilke situasjoner stillinger ikke bør utlyses.

          

Orienteringssaker

EVENTUELT

Grete Brochmann går av som instituttleder med umiddelbar virkning av helsemessige grunner. Inntil ny leder er valgt fungerer nestleder Per Gunnar Røe som instituttleder.

          
Publisert 14. nov. 2013 22:33 - Sist endret 14. nov. 2013 22:47