Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 2. oktober 2013

Møtet ble satt 02. oktober 2013, kl. , Sakene ble behandlet på sirkulasjon blant styretsmedlemmer., og hevet kl. 12:00.

Grete Brochmann, Per Gunnar Røe, Anne Krogstad, Karen O'Brien, Torkild Hovde Lyngstad, Jørn Ljunggren, Joakim Dyrnes, Lasse Gullvåg Sætre og Margrethe Heibø Modalsli. Sekretær: Målfrid Hoaas

Sakene ble sendt på sirkulasjon blant styremedlemmet 25. september 2013. Vedtakene ble fattet 2. oktober 2013.

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 20/2013
Godkjenning av saksliste

Vedtak: Instituttstyret godkjenner sakslisten og at sakene behandles som på sirkulasjon.

          
V-SAK 2
Saksnr. 21/2013
Kunngjøring av førsteamanuensisstilling (SKO1011) i sosiologi

Vedtak: Instituttstyret godkjenner utlysningsteksten og foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å lyse ut en førsteamanuensisstilling (SKO 1011) i sosiologi.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 22/2013
Orienteringssak: Regnskapsrapport 2. tertial 2013

Regnskapsrapporten for andre tertial tas til orientering.

          
Publisert 4. okt. 2013 15:53 - Sist endret 4. okt. 2013 16:07