Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 13. juni 2013

Møtet ble satt 13. juni 2013, kl. 10.15, Instituttstyrerommet (221) i Harriet Holters hus, og hevet kl. 11.00.

Grete Brochmann, Anen Krogstad, Torkild Hovde Lyngstad, Jørn Ljunggren, Joakim Dyrnes og Martin Svingen Refseth. Forfall: Per Gunnar Røe og Karen O'Brien. Referent: Målfrid Hoaas

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 18/2013
Godkjenning av saksliste

Vedtak: Sakslisten godkjennes.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 19/2013
Orienteringssak: Regnskapsrapport 1. tertial 2013

Økonomirådgiver Erik Handelsby oreintert om 1. tertials økonomirapport.

          
O-SAK 2 EVENTUELT
          
Publisert 2. aug. 2013 15:37 - Sist endret 2. aug. 2013 15:45