Protokoll fra møte i instituttstyret 22. mai 2013

Møtet ble satt 22. mai 2013, kl. 14.15, Instituttstyrerommet (221) i Harriet Holters hus, og hevet kl. 15.15.

Per Gunnar Røe, Anne Krogstad, Karen O'Brien, Torkild Hovde Lyngstad, Jørn Ljunggren, Lillian Baltzrud og Martin Refseth.
Forfall: Grete Brochmann og Ingeborg Hanto. Sekretær: Målfrid Hoaas

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 15/2013
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

Vedtak: Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet.

          

Ordinære saker

V-SAK 2
Saksnr. 16/2013
Vedtakssak: Møteplan for instituttstyret høsten 2013

Vedtak: Møteplan for høsten 2013:

1. onsdag 4. september, kl. 14.15-16.00
2. onsdag 25. september, kl. 14.15-16.00
3. onsdag 30. oktober, kl. 14.15-16.00
4. onsdag 20. november, kl. 14.15-16.00
5. onsdag 18. desember, kl. 14.15-16.00

          
V-SAK 3
Saksnr. 17/2013
Vedtakssak: Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat i samfunnsgeografi (SKO1017) for fire år med pliktarbeid

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner utlysningsteksten og vedtar å lyse ut en stipendiatstilling (SKO1017) i samfunnsgeografi for 4 år med 25 % pliktarbeid.

          
EVENTUELT

Ingen saker.

          
Publisert 28. mai 2013 13:17 - Sist endret 28. mai 2013 13:29