Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 17. april 2013

Møtet ble satt 17. april 2013, kl. 14.20, Instituttstyrerommet (221) i Harriet Holters hus, og hevet kl. 14:45.

Tilstede: Per Gunnar Røe, Anne Krogstad, Torkild Hovde Lyngstad,Ivar Frønes, Håkon Larsen, Ida Kjeøy. Forfall: Grete Brochmann, Lillian Baltzrud. Sekretær: Målfrid Hoaas.

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 13/2013
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

Vedtak:Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet.

          

Ordinære saker

V-SAK 2
Saksnr. 14/2013
Vedtakssak: Vedtakssak: Innstilling til førsteamanuensisstilling i sosiologi

Vedtak:Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi instiller Inger Furseth i stillingen som førsteamanuensis (SKO1011) i sosiologi. Dersom Furseth takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 2 osv.

Det forutsettes at Furseth i løpet av en toårsperiode deltar på universitetspedagogisk kurs eller legger frem dokumentasjon på at tilsvarende kurs er gjennomført.

Saken vil bli oversendt fakultetet for videre behandling.

          
V-SAK 6
Saksnr. 1372013
Eventuelt

Anne Krogstad etterlyste klarere retningslinjer for annonsering av prøveforelesninger til staben og studenter i tilsettingssaker.

          
Publisert 12. mars 2013 16:36 - Sist endret 30. apr. 2013 12:20