Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 13. mars 2013

Møtet ble satt 13. mars 2013, kl. 14.15, Instituttstyrerommet (221) i Harriet Holters hus, og hevet kl. 16.00.

Tilstede: Per Gunnar Røe, Anne Krogstad, Karen O'Brien, Torkild Hovde Lyngstad, Håkon Larsen, Lillian Baltzrud, Ingeborg Hanto, Martin Refseth. Forfall: Grete Brochmann. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 7/2013
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

Vedtak:Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 8/2013
Orienteringssak: Regnskapsrapport for ISS per 3. tertial 2012
          

Ordinære saker

V-SAK 2
Saksnr. 9/2013
Vedtakssak: Forlenget midlertidig tilsetting som førsteamanuensis i samfunnsgeografi

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi foreslår overfor fakultetets tilsettingsutvalg å forlenge Jemima García-Godos sin midlertidige stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i samfunnsgeografi i perioden 01.08.2013 – 31.12.2013.

          
V-SAK 3
Saksnr. 10/2013
Vedtakssak: Forlenget midlertidig tilsetting som postdoktor ved ISS

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi forlenger Helene Aarseth sin tilsetting som postdoktor SKO 1352 i perioden 01.06.2014 – 30.06.2014.

          
V-SAK 4
Saksnr. 11/2013
Vedtakssak: Midlertidig tilsetting i stilling som postdoktor for fire år med 25 % plikarbeid

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Heidi Østbø Haugen i stilling som postdoktor SKO 1352 for fire år med 25 % pliktarbeid i perioden 01.05.2013 – 30.04.2017.

Det forutsettes at Haugen skaffer seg pedagogisk basiskompetanse i løpet av tilsettingsperioden innenfor pliktdelen på 25 %.

          
V-SAK 5
Saksnr. 12/2013
Diskusjonssak: Prinsipper for vurdering av søkere til stipendiatstillinger ved ISS
          
V-SAK 6
Saksnr. 13/2013
Eventuelt

Anne Krogstad etterlyste klarere retningslinjer for annonsering av prøveforelesninger til staben og studenter i tilsettingssaker.

          
Publisert 14. mai 2013 12:38 - Sist endret 14. mai 2013 12:42