Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 13. februar 2013

Møtet ble satt 13. februar 2013, kl. 14.15, Instituttstyrerommet (221) i Harriet Holters hus, og hevet kl. 15.15.

Tilstede: Per Gunnar Røe, Hege Knutsen, Ivar Frønes, Torkild Hovde Lyngstad, Jørn Ljunggren, Lillian Baltzrud, Ingeborg Hanto, Martin Refseth. Forfall: Grete Brochmann. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 1/2013
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

Vedtak:Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet.

          
V-SAK 2
Saksnr. 2/2013
Revisjon av møteplan våren 2013

Vedtak:

1. onsdag 30. januar, kl. 14.15-16.00
2. onsdag 13. mars, kl.14.15-16.00
3. onsdag 17. april, kl. 14.15-16.00
4. onsdag 22. mai, kl. 14.15-16.00

          
V-SAK 3
Saksnr. 3/2013
Vedtakssak: Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat i sosiologi (SKO1017) for fire år med pliktarbeid

Vedtak:Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner utlysningsteksten og vedtar å lyse ut en stipendiatstilling (SKO 1017) i sosiologi for 4 år med 25 % pliktarbeid.

          
V-SAK 4
Saksnr. 4/2013
Vedtakssak: Kunngjøring av fast førsteamanuensis stilling i sosiologi (SKO1011)

Vedtak:Instituttstyret godkjenner utlysningsteksten og foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å lyse ut en førsteamanuensisstilling (SKO 1011) i sosiologi.

          
V-SAK 5
Saksnr. 5/2013
Vedtakssak: Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2013-2015

Vedtak:Årsplanen for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2013-2015 godkjennes og oversendes SV-fakultetet innen fristen 15. februar 2013.

          
 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 6
Saksnr. 6/2013
Vedtakssak: Tilsetting i professor II stilling i sosiologi (SKO8013)

Vedtak:Styret foreslår overfor fakultetets tilsettingsutvalg å tilsette Carol Smart i 20 % midlertidig stilling som professor II (SKO 8013) ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi i perioden 01.08.2013 – 31.07.2015, uten forutgående kunngjøring. Stillingen forutsetter finansiering fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Dersom Smart takker nei til stillingen, eller ønsker å avslutte i løpet av perioden, eller ønsker mindre stillingsandel, går (rest)midlene tilbake til fakultetet.

          
Publisert 15. feb. 2013 13:45 - Sist endret 15. feb. 2013 13:55