Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 19. desember 2012

19. desember 2012, kl. 13.00 - 16.00, Instituttstyrerommet (221) i Harriet Holters hus

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 36/2012
Godkjenning av dagsorden
          
V-SAK 2
Saksnr. 37/2012
Vedtakssak: Møteplan våren 2013

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 3
Saksnr. 38/2012
Vedtakssak: Tilsetting i 1 stipendiatstilling i samfunnsgeografi for fire år med 25 % pliktarbeid

Saksdokumenter ettersendes.

          

Diskusjonssaker

D-SAK 1
Saksnr. 39/2012
Diskusjonssak: Timeregnskapet ved ISS og dimensjonering av aktiviteter

Saksdokumenter ettersendes.

          
D-SAK 2
Saksnr. 40/2012
Diskusjonssak: Stillings- og rekrutteringsplan ved ISS 2013-2017

Saksdokumenter ettersendes.

          
Publisert 8. des. 2012 19:44 - Sist endret 8. jan. 2013 22:36