Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 14. november 2012

14. november 2012, kl. 14.15 - 16.00, Instituttstyrerommet (221) i Harriet Holters hus

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 31/2012
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
V-SAK 2
Saksnr. 32/2012
Budsjett for 2013 og langtidsbudsjett 2013-2017

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 3
Saksnr. 33/2012
Vedtakssak: Kunngjøring av fast førsteamanuensis stilling i samfunnsgeografi

Saksdokumenter ettersendes.

          
 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 4
Saksnr. 34/2012
Vedtakssak: Tilsetting av professor II i sosiologi i tre år

Saksdokumenter ettersendes.

          

Ordinære saker

V-SAK 5 Eventuelt
          
Publisert 6. nov. 2012 10:26 - Sist endret 8. nov. 2012 12:19