Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 3. oktober 2012

03. oktober 2012, kl. 14.15 - 16.00, Instituttstyrerommet (221) i Harriet Holters hus

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 28/2012
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
V-SAK 2
Saksnr. 29/2012
Vedtakssak: Tilsetting i 1 stipendiatstilling i samfunnsgeografi for fire år med 25 % pliktarbeid

Sakspapirer ettersendes.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 30/2012
Orienteringssak: 2. tertials økonomirapport

Sakspapirer ettersendes.

          

Ordinære saker

V-SAK 3 Eventuelt
          
Publisert 25. sep. 2012 15:38 - Sist endret 27. sep. 2012 15:28