Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 29. august 2012

29. august 2012, kl. 14.15 - 16.00, Instituttstyrerommet (221) i Harriet Holters hus

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 25/2012
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
V-SAK 2
Saksnr. 26/2012
Vedtakssak: Tilsetting i 1-2 stipendiatstilling(er) i sosiologi for fire år med 25 % pliktarbeid

Saksdokumenter ettersendes.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 27/2012
Orienteringssak: SV-fakultetets forslag til høringuttalelser til fem IHR rapporter

Saksdokumenter ettersendes.

          
O-SAK 2 Eventuelt
          
Publisert 11. juli 2012 10:30 - Sist endret 22. aug. 2012 15:32