Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 13. juni 2012

13. juni 2010, kl. 14.15 - 16.00, Instituttstyrerommet (221) i Harriet Holters hus

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 18/2012
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 19/2012
Rapport for ISS, 1. tertial 2012

Saksdokumenter ettersendes.

          

Ordinære saker

V-SAK 2
Saksnr. 20/2012
Vedtakssak: Tilsetting av vitenskapelig assistent på ekstern finansiert prosjekt (til behandling i lukket møte)

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 3
Saksnr. 21/2012
Vedtakssak: Tilsetting av post doktor på ekstern finansiert prosjekt ( (til behandling i lukket møte))

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 4
Saksnr. 22/2012
Vedtakssak: Møteplan høsten 2012

Saksdokumenter ettersendes.

          

Diskusjonssaker

D-SAK 1
Saksnr. 23/2012
Diskusjonssak: Tilsetting av stipendiater og postdoktorer med ekstern finansiering
          

Ordinære saker

V-SAK 5
Saksnr. 24/2012
Midlertidig tilsetting som førsteamanuensis i samfunnsgeografi uten forutgående kunngjøring ved ISS (til behandling i lukket møte)

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 6 Eventuelt
          
Publisert 22. mai 2012 12:49 - Sist endret 11. juni 2012 10:05