Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 11. april 2012

11. april 2012, kl. 14.15 - 16.00, Instituttstyrerommet (221) i Harriet Holters hus

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 16/2012
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
V-SAK 2
Saksnr. 17/2012
Vedtakssak: Midlertidig tilsetting i stilling som postdoktor for fire år med 25 % pliktarbeid (ekstern finansiert)

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 3 Eventuelt
          
Publisert 30. mars 2012 12:55 - Sist endret 30. mars 2012 13:57