Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 7. mars 2012

07. mars 2012, kl. 14.15 - 16.00, Instituttstyrerommet (221) i Harriet Holters hus

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 12/2012
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
V-SAK 2
Saksnr. 13/2012
Vedtakssak: Godkjenning av Årsplan 2012–2014 for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 3
Saksnr. 14/2012
Vedtakssak: Etablering av årsenhet i sosiologi

Saksdokumenter ettersendes.

          
 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 4
Saksnr. 15/2012
Vedtakssak: Tilsetting av 1-2 post doc i sosiologi

Saksdokumenter ettersendes.

          

Ordinære saker

V-SAK 5 Eventuelt
          
Publisert 23. feb. 2012 09:42 - Sist endret 1. mars 2012 08:31