Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 8. februar

08. februar 2012, kl. 14.15 - 16.00, Instituttstyrerommet (221) i Harriet Holters hus

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 6/2012
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
V-SAK 2
Saksnr. 7/2012
Godkjenning av protokoll fra instituttstyremøte 11. januar 2012

Saksdokument vedlagt.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 8/2012
Orientering om styrearbeid

Orientering ved fakultetetsdirektør Gudleik Grimstad.

          
O-SAK 2
Saksnr. 9/2012
Regnskapsrapport for ISS 3. tertial 2011

Saksdokument vedlagt.

          

Ordinære saker

V-SAK 3
Saksnr. 10/2012
Vedtakssak: Kunngjøring av én midlertidig stilling som stipendiat (SKO1017) i samfunnsgeografi for fire år med 25% pliktarbeid

Saksdokumenter vedlagt.

          
V-SAK 4
Saksnr. 11/2012
Vedtakssak: Kunngjøring av 1-2 midlertidige stillinger som professor II (SKO8013) i sosiologi

Saksdokumenter vedlagt.

          
V-SAK 5 Eventuelt
          
Publisert 18. jan. 2012 18:04 - Sist endret 2. feb. 2012 09:01