Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 11. januar 2012

11. januar 2012, kl. 14.15 - 16.00, Instituttstyrerommet (221)

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 1/2012
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
V-SAK 2
Saksnr. 2/2012
Vedtakssak: Møteplan for våren 2012

Saksdokument ettersendes.

          
V-SAK 3
Saksnr. 3/2012
Vedtakssak: Kunngjøring av én til to midlertidige stillinger som stipendiat (SKO1017) i sosoiologi for fire år med 25% pliktarbeid

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 4
Saksnr. 4/2012
Vedtakssak: Tilsetting i stipendiatstilling(er) i sosiologi for fire år med 25 % pliktarbeid

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 5
Saksnr. 5/2012
Vedtakssak: Tilsetting i professor II stilling i samfunnsgeografi for fem år

Sakspapirer ettersendes.

          
V-SAK 6 Eventuelt
          
Publisert 4. jan. 2012 10:13 - Sist endret 4. jan. 2012 14:41