Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 29. august 2012

Møtet ble satt 29. august 2012, kl. 14.15, Instituttstyrerommet (221) i Harriet Holters hus, og hevet kl. 15.15.

Til stede: Grete Brochmann, Per Gunnar Røe, Anne Krogstad, Ivar Frønes, Terje Wessel, Lillian Baltzrud, Lene Angelskår og Ida Kjeøy. Forfall: Jørn Ljunggren. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 25/2012
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

Vedtak: Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet.

          
V-SAK 2
Saksnr. 26/2012
Vedtakssak: Tilsetting i 1-2 stipendiatstilling(er) i sosiologi for fire år med 25 % pliktarbeid

Vedtak:Av hensyn til instituttets nåværende økonomiske situasjon blir det bare tilsatt en stipendiat.

Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Sveinung Legard i stilling som stipendiat (SKO 1017) i fire år med 25 % pliktarbeid. Dersom Legard takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 2. Dersom også Monsbakken takker nei går saken tilbake til instituttleder for ny vurdering.

Tiltredelsestidspunkt er foreløpig ikke fastsatt. Den som tilsettes skal ha prøvetid i stillingen.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 27/2012
Orienteringssak: SV-fakultetets forslag til høringuttalelser til fem IHR rapporter

Instituttleder, nestleder og sekretær orienterte om prosessen Internt Handlingsrom generelt, og høringsrunden Roller og ansvar spesifikt.

          
O-SAK 2 Eventuelt

Ingen saker ble meldt til eventuelt.

          
Publisert 3. sep. 2012 16:23 - Sist endret 6. sep. 2012 08:38