Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 11. april 2012

Møtet ble satt 11. april 2012, kl. 14.15, , og hevet kl. 14.15.

Sak på sirkulasjon.

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 16/2012
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

Vedtak: Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet.

          
V-SAK 2
Saksnr. 17/2012
Vedtakssak: Midlertidig tilsetting i stilling som postdoktor for fire år med 25 % pliktarbeid (ekstern finansiert)

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Sarvendra Tharmalingam som postdoktor SKO 1352 i fire år med 25 % pliktarbeid i perioden 01.05.2012-30.04.2016.

Det forutsettes at Tharmalingam skaffer seg pedagogisk basiskompetanse i løpet av tilsettingsperioden innenfor pliktdelen på 25 %.

Tilsettingen gjelder under forutsetning av ekstern finansiering.

          
V-SAK 3 Eventuelt

Ingen saker ble meldt.

          
Publisert 11. apr. 2012 13:05 - Sist endret 11. apr. 2012 14:24