Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 19. desember 2012

Møtet ble satt 19. desember 2012, kl. 13.00, Instituttstyrerommet (221) i Harriet Holters hus, og hevet kl. 16.00.

Tilstede: Grete Brochmann, Per Gunnar Røe, Karen O'Brien, Torkild Hovde Lyngstad, Jørn Ljunggren, Lillian Baltzrud, Ingeborg Hanto, Daniel Arnesen. Forfall: en rep. for gruppen fast vit. ansatte. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 36/2012
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

Vedtak:Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet.

          
V-SAK 2
Saksnr. 37/2012
Vedtakssak: Møteplan våren 2013

Vedtak:

Møteplanen våren 2013:

1. onsdag 30. januar, kl. 14.15-16.00
2. onsdag 13. mars, kl.14.15-16.00
3. onsdag 17. april, kl. 14.15-16.00
4. onsdag 29. mai, kl. 14.15-16.00

          
V-SAK 3
Saksnr. 38/2012
Vedtakssak: Tilsetting i 1 stipendiatstilling i samfunnsgeografi for fire år med 25% pliktarbeid

Vedtatt med syv stemmer mot en (Lyngstad):
Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Emma Mary Louisa Arnold i stilling som stipendiat (SKO 1017) i fire år med 25 % pliktarbeid. Dersom Arnold takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr. 2 osv.
Tiltredelsestidspunkt er foreløpig ikke fastsatt.
Den som tilsettes skal ha prøvetid i stillingen.

          

Diskusjonssaker

D-SAK 1
Saksnr. 39/2012
Diskusjonssak: Timeregnskapet ved ISS og dimensjonering av aktiviteter
          
D-SAK 2
Saksnr. 40/2012
Diskusjonssak: Stillings- og rekrutteringsplan ved ISS 2013-2017

Fra diskusjonssaker 39 og 40: Styret anbefaler at det avholdes et stabsmøte hvor temaene timeregnskapet og dimensjonering av aktiviteter ved ISS presenteres. Staben inviteres til å diskutere dette i sammenheng med rekrutterings- og stillingsplan ved ISS. Styret anbefaler at det nedsettes to komiteer som skal forberede senere styrebehandling av forslag til tiltak.

          
Publisert 8. jan. 2013 22:19 - Sist endret 9. jan. 2013 11:58