Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 3. oktober 2012

Møtet ble satt 03. oktober 2012, kl. 14.15, Instituttstyrerommet (221) i Harriet Holters hus, og hevet kl. 15.00.

Til stede: Grete Brochmann, Torkild Hovde Lyngstad, Willy Pedersen, Jørn Ljunggren, Lillian Baltzrud, Ida Kjeøy og Ingeborg Hanto. Forfall: Per Gunnar Røe, Karen O'Brien. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 28/2012
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

Vedtak:Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet.

          
V-SAK 2
Saksnr. 29/2012
Vedtakssak: Tilsetting i 1 stipendiatstilling i samfunnsgeografi for fire år med 25 % pliktarbeid

Saken ble trukket i forkant av møtet og vil bli behandlet etter planen 14.11.12.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 30/2012
Orienteringssak: 2. tertials økonomirapport

Økonomikonsulent Einar Fiskvik orienterte om 2. tertialsøkonomirapport.

          

Ordinære saker

V-SAK 3 Eventuelt

Ingen saker ble meldt til eventuelt.

          
Publisert 3. okt. 2012 17:17 - Sist endret 3. okt. 2012 17:26