Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 7. mars 2012

Møtet ble satt 07. mars 2012, kl. 14.15, Instituttstyrerommet (221) i Harriet Holters hus, og hevet kl. 15.15.

Til stede: Grete Brochmann, Per Gunnar Røe, Anne Krogstad, Torkild Hovde Lyngstad,Karen O'Brien, Jørn Ljunggren, Marianne L. Almbakk, Mari Olimstad og Ida Kjeøy. Sekretær: Inger-Lise Schwab. Katrine Fangen orienterte på sak 14.

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 12/2012
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

Vedtak: Ingen inhabilitet i sak 13 og sak 14. Anne Krogstad er inhabil i sak 15.

          
V-SAK 2
Saksnr. 13/2012
Vedtakssak: Godkjenning av Årsplan 2012–2014 for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Vedtak:Styret godkjenner årsplanen for 2012.

          
V-SAK 3
Saksnr. 14/2012
Vedtakssak: Etablering av årsenhet i sosiologi

Vedtak:Instituttstyret vedtar å opprette en årsenhet i sosiologi som en prøveordning med oppstart høst 2013. Programrådet for sosiologi delegeres fullmakt til å omdisponere studieplasser og utforme årsenheten i samråd med SV-fakultetet.

          
 

Saker til behandling i lukket møte

V-SAK 4
Saksnr. 15/2012
Vedtakssak: Tilsetting av 1-2 post doc i sosiologi

Vedtak:
A: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Øyvind Wiborg i stilling som postdoktor SKO 1352 i fire år med 25 % pliktarbeid. Dersom Wiborg takker nei til stillingen, går tilbudet videre innstilte nr. 3 osv. Tiltredelsestidspunkt er foreløpig ikke fastsatt.
B: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Håkon Larsen i stilling som postdoktor SKO 1352 i fire år med 25 % pliktarbeid. Dersom Larsen takker nei til stillingen, går tilbudet videre innstilte nr. 3 osv. Tiltredelsestidspunkt er foreløpig ikke fastsatt.

Det forutsettes den som tilsettes skaffer seg pedagogisk basiskompetanse i løpet av tilsettingsperioden innenfor pliktdelen på 25 %.

Den som tilsettes skal ha prøvetid i stillingen.

          

Ordinære saker

V-SAK 5 Eventuelt

Ingen saker ble meldt.

          
Publisert 9. mars 2012 16:00 - Sist endret 9. mars 2012 16:22