Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 8. februar

Møtet ble satt 08. februar 2012, kl. 14.15, Instituttstyrerommet (221) i Harriet Holters hus, og hevet kl. 16.00.

Til stede: Grete Brochmann, Per Gunnar Røe, Anne Krogstad, Terje Wessel,Karen O'Brien, Jørn Ljunggren, Lillian Baltzrud, Lene Angelskår og Ida Kjeøy

Sekretær: Inger-Lise Schwab

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 6/2012
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

Vedtak: Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet.

          
V-SAK 2
Saksnr. 7/2012
Godkjenning av protokoll fra instituttstyremøte 11. januar 2012

Vedtak:Protokoll godkjennes.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 8/2012
Orientering om styrearbeid

Fakultetsdirektør Gudleik Grimstad orienterte om styrearbeid.

          
O-SAK 2
Saksnr. 9/2012
Regnskapsrapport for ISS 3. tertial 2011

Økonomikonsulent Einar Fiskvik la frem regnskapet for 2011.

          

Ordinære saker

V-SAK 3
Saksnr. 10/2012
Vedtakssak: Kunngjøring av én midlertidig stilling som stipendiat (SKO1017) i samfunnsgeografi for fire år med 25% pliktarbeid

Vedtatt:Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner utlysningsteksten og vedtar å lyse ut 1 stipendiatstilling (SKO 1017) i samfunnsgeografi for 4 år med 25 % pliktarbeid.

          
V-SAK 4
Saksnr. 11/2012
Vedtakssak: Kunngjøring av 1-2 midlertidige stillinger som professor II (SKO8013) i sosiologi

VedtakStyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å lyse ut 1-2 professor II stillinger (SKO 8013) for en periode på 3 år.

          
V-SAK 5 Eventuelt

Ingen saker ble meldt.

          
Publisert 14. feb. 2012 13:59 - Sist endret 14. feb. 2012 14:10