Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 30. november 2011

30. november 2011, kl. 14.00 - 15.00, Møterom 323 i Harriet Holters hus

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 30/2011
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
V-SAK 2
Saksnr. 31/2011
Vedtakssak: Budsjett for ISS 2012

Saksdokumenter vedlagt.

          
V-SAK 3 Eventuelt
          
Publisert 25. nov. 2011 13:52 - Sist endret 25. nov. 2011 14:06