Innkalling til konstituerende styremøte for nytt instituttstyre perioden 2012-2016

30. november 2011, kl. 15.15 - 16.00, Møterom 323, Harriet Holters hus

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av innkalling og dagorden

Åpning av møtet ved kontorsjefen. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

          
V-SAK 2 Valg av møteleder

Valg av møteleder. Møteleder velges for sakene 3 og 4. Instituttleder leder møtet fra og med sak 5.

          
V-SAK 3 Godkjenning av valg fra de ulike gruppene i instituttstyret

Godkjenning av valg fra de ulike gruppene i instituttstyret
a) Godkjenning av valget av 3 representanter og 6 vara for det vitenskapelige personalet for 2012-2015
b) Godkjenning av valget av 1 representant og 2 vara for det midlertidige vitenskapelige personalet for 2012
c) Godkjenning av valget av 1 representant og 2 vara fra det teknisk-administrative personalet for 2012-2015
d) Godkjenning av valget av 2 studentrepresentanter og 2 vararepresentanter for 2012

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 4 Valg av instituttleder for perioden 2012-2016
          
V-SAK 5 Valg av nestleder for perioden 2012-2016
          
V-SAK 6 Møteplan våren 2012

Saksdokumenter ettersendes.

          
Publisert 25. nov. 2011 14:08 - Sist endret 4. jan. 2012 10:05