Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 16. november 2011

16. november 2011, kl. 14.15 - 16.00, Instituttstyrerommet (221) Harriet Holters hus

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 27/2011
Godkjenning av saksliste og evt . spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
V-SAK 2
Saksnr. 28/2011
Vedtakssak: Kunngjøring av førsteamanuensisstilling (SKO 1011) i sosiologi

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 3
Saksnr. 29/2011
Vedtakssak: Tilsetting i førsteamanuensisstilling (SKO 1011) i samfunnsgeografi

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 4 Eventuelt
          
Publisert 7. nov. 2011 21:27 - Sist endret 9. nov. 2011 14:54