Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 12. oktober 2011

12. oktober 2010, kl. 12.00 - 12.30, Sak på sirkulasjon

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 26/2011
Vedtakssak: Midlertidig tilsetting i stilling som postdoktor for fire år med 25 % pliktarbeid

Saksdokumenter vedlagt.

          
Publisert 19. sep. 2011 15:30 - Sist endret 12. okt. 2011 10:22