Innkalling til instituttstyremøte ved ISS 14. september 2011

14. september 2011, kl. 14.15 - 16.00, Instituttstyrerommet, 221 Harriet Holters hus

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 21/2011
Godkjenning av saksliste og evt . spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
V-SAK 2
Saksnr. 23/2011
Vedtakssak: Møteplan for instituttstyret høsten 2011

Saksdokumenter vedlagt.

          
V-SAK 3
Saksnr. 24/2011
Vedtakssak: Tilsetting i stipendiatstilling(er) i samfunnsgeografi for fire år med 25% pliktarbeid

Saksdokumenter vedlagt.

          
V-SAK 4
Saksnr. 24/2011
Vedtakssak: Midlertidig tilsetting i stilling som postdoktor for fire år med 25 % pliktarbeid

Saksdokumenter vedlagt.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Eventuelt
          
Publisert 8. sep. 2011 10:57 - Sist endret 14. sep. 2011 15:48