Innkalling til styremøte ved ISS 15. juni 2011

15. juni 2011, kl. 12.15 - 14.00, Harriet Holters hus, rom 221 - NB: Merk klokkeslett!

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 14/2011
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
V-SAK 2
Saksnr. 15/2011
Vedtakssak: Forlengelse av stilling som professor II i sosiologi for 2 år - Trygve Guldbrandsen

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 3
Saksnr. 16/2011
Vedtakssak: Kunngjøring av én til to midlertidige stillinger som postdoktor i sosoiologi for fire år

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 4
Saksnr. 17/2011
Vedtakssak: Tilsetting i midlertidig forskerstilling på NODES prosjektet for to år

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 5
Saksnr. 18/2011
Vedtakssak: Tilsetting i stipendiatstilling(er) i sosiologi for fire år med 25 % pliktarbeid

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 6
Saksnr. 19/2011
Vedtakssak: Tilsetting i førsteamanuensisstilling(er) (SKO 1011) i organisasjon/arbeidslivsstudier

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 7
Saksnr. 20/2011
Vedtakssak: Valgstyre for valg av ny instituttledelse for perioden 2012 - 2015

Saksdokumenter ettersendes.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 21/2011
Orienteringssak: Regnskapsrapport for 1. tertial 2011 for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Saksdokumenter ettersendes.

          
O-SAK 2 Eventuelt
          
Publisert 30. mai 2011 11:55 - Sist endret 21. sep. 2011 13:41