Innkalling til styremøte ved ISS 16. mai 2011

16. mai 2011, kl. 12.00 - , Sak på sirkulasjon

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 13/2011
Handlings- og oppfølgingsplan for arbeidsmiljøet ved ISS

Saksdokumenter vedlagt.

Vedtaksforslag:

Styret vedtar "Handlings- og oppfølgingsplan for arbeidsmiljø ved ISS.


          
Publisert 30. mai 2011 11:45 - Sist endret 21. sep. 2011 13:42