Innkalling til styremøte ved ISS 23. mars 2011

23. mars 2011, kl. 14.15 - 16.00, Harriet Holters hus, rom 221

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 06/2011
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
V-SAK 2
Saksnr. 07/2011
Vedtakssak: Forlengelse av stipendiatstilling tilknyttet KULTRANS prosjektet fra tre til fire år (25% plikarbeid)

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 3
Saksnr. 08/2011
Vedtakssak: Kunngjøring av to midlertidige stillinger som stipendiat (SKO1017) i sosoiologi for fire år med 25% pliktarbeid

Saksdokumenter vedlagt.

          
V-SAK 4
Saksnr. 09/2011
Vedtakssak: Kunngjøring av én til to midlertidige stillinger som stipendiat (SKO1017) i samfunnsgeografi for fire år med 25% pliktarbeid

Saksdokumenter vedlagt.

          
V-SAK 5
Saksnr. 10/2011
Vedtakssak: Kunngjøring av stilling som professor II (SKO8013) i samfunnsgeografi

Saksdokumenter vedlagt.

          
V-SAK 6
Saksnr. 11/2011
Vedtakssak: Valgkomitéens mandat ved valg ny instituttledelse for perioden 2012 - 2015

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 7
Saksnr. 12/2011
Vedtakssak: Valgkomité for ny instituttledelse for perioden 2012 - 2015

Saksdokumenter ettersendes.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1 Eventuelt
          
Publisert 7. mars 2011 14:26 - Sist endret 21. sep. 2011 13:41