Innkalling til styremøtet ved ISS 09. februar 2011

09. februar 2011, kl. 13.15 - 15.00, Harriet Holters hus, rom 221

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 01/2011
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
V-SAK 2
Saksnr. 02/2011
Vedtakssak: Møteplan for instituttstyret våren 2011

Saksdokumenter vedlagt.

          
V-SAK 3
Saksnr. 03/2011
Vedtakssak: Årsplan 2011-2013 for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Saksdokumenter vedlagt.

          
V-SAK 4
Saksnr. 04/2011
Vedtakssak: Kunngjøring av post doc.-stilling (SKO 1352) i sosiologi på eksternt finansiert prosjekt

Saksdokumenter ettersendes.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 05/2011
Orienteringssak: Regnskapsrapport for 2010 ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Saksdokumenter vedlagt.

          
O-SAK 2 Eventuelt
          
Publisert 2. feb. 2011 10:02 - Sist endret 2. feb. 2011 11:42