Protokoll fra konstituerende møte for nytt instituttstyre for perioden 2012-2016

Møtet ble satt 30. november 2011, kl. 15.15, Møterom 323, Harriet Holters hus, og hevet kl. 16.00.

Grete Brochmann, Per Gunnar Røe, Anne Krogstad, Karen O'Brien, Jørn Ljunggren, Lillian Baltzrud, Ida Kjeøy og Lene Angelskår.

Forfall: Torkild Hovde Lyngstad

Ordinære saker

V-SAK 1 Godkjenning av innkalling og dagorden

Vedtak: Innkalling og dagsorden for konstituterende styremøte godkjennes.

          
V-SAK 2 Valg av møteleder

Vedtak: Kontorsjef Målfrid Hoaas leder møtet under sak 3 og 4. Instituttleder leder møtet fra og med sak 5.

          
V-SAK 3 Godkjenning av valg fra de ulike gruppene i instituttstyret

Vedtak: Instituttstyret slutter seg til de fremlagte forslagene (valgprotokollene) til valg av representanter fra gruppene fast vitenskapelig personale, midlertidig vitenskapelig peronale, teknisk-administrativt personale og studentene. Som medlemmer av instituttstyret velges:

A: Faste vitenskapelig tilsatte for perioden 2012-2015: Anne Krogstad, Karen O’Brien, Torkild Hovde Lyngstad,1. vara Willy Pedersen; 2. vara Sylvi Endresen; 3. vara Dag Album; 4. vara Terje Wessel; 5. vara Ivar Frønes; 6. vara Ingen valgt

B: Midlertidig vitenskapelig tilsatte for perioden 2012: Jørn Ljunggren, 1. vara Marianne Millstein; 2. vara Patrick Lie Andersen

C: Teknisk-administrativt tilsatte for perioden 2012-2015: Lillian Baltzrud, 1. vara Marianne Almbakk og 2. vara Ingen valgt

D: Studenter for perioden 2012: Ida Kjeøy, Lene Angelskår, 1. vara (disiplinære) Ingen valgt, 2. vara Eirik Jørgensen( tverrfaglige ) 3. var Ingen valgt ,(disiplinære), 4. vara Ingen valgt (tverrfaglige)

          
V-SAK 4 Valg av instituttleder for perioden 2012-2016

Vedtak: Grete Brochmann velges til instituttleder ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi i perioden 2012-2016.

Til orientering: Brochmann har varslet at hun vil fratre vervet etter tre år.

          
V-SAK 5 Valg av nestleder for perioden 2012-2016

Vedtak: Per Gunnar Røe velges til nestleder ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi for perioden 2012-2016.

          
V-SAK 6 Møteplan våren 2012

Vedtak: Første møte i instituttstyret våren 2012 holdes 11. januar 2012. Møteplanen for våren vedtas 11. januar 2012.

          
Publisert 4. jan. 2012 09:45 - Sist endret 4. jan. 2012 10:02