Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 12. oktober 2011

Møtet ble satt 12. oktober 2010, kl. 12.00, Sak på sirkulasjon, og hevet kl. 12.30.

Tilstede: Karin Widerberg, Bjørnar Sæther, Anne Krogstad, Arvid Fennefoss, Per Gunnar Røe, Patrick Lie Andersen, Frank Paul Silye

Forfall: Studentrepresentantene

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 26/2011
Vedtakssak: Midlertidig tilsetting i stilling som postdoktor for fire år med 25 % pliktarbeid

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Gunnar Colbjørnsen Aakvaag i stilling som postdoktor SKO 1352 i fire år med 25 % pliktarbeid i perioden 01.12.2011 – 30.11.2015. Det forutsettes at Aakvaag skaffer seg pedagogisk basiskompetanse i løpet av tilsettingsperioden innenfor pliktdelen på 25 %.

          
Publisert 7. nov. 2011 21:21 - Sist endret 10. nov. 2011 15:24