Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 14.9.2011

Møtet ble satt 14. september 2011, kl. 14.15, Instituttstyrerommet, 221 Harriet Holters hus, og hevet kl. 15.00.

Tilstede: Instiuttleder Karin Widerberg, Terje Wessel, Ivar Frønes, Marianne Millstein, Frank Paul Silye og Kristine Vaadal (studentrepresentant sosiologi).

Sekretær: Kontorsjef Målfrid Hoaas

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 21/2011
Godkjenning av saksliste og evt . spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

Vedtak A: Instituttstyret godkjenner saksliste til møtet i instituttstyret 14. september 2011.

Vedtak B: Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet.

          
V-SAK 2
Saksnr. 23/2011
Vedtakssak: Møteplan for instituttstyret høsten 2011

Vedtak: Styret godkjenner møteplanen for høsten 2011.

          
V-SAK 3
Saksnr. 24/2011
Vedtakssak: Tilsetting i stipendiatstilling(er) i samfunnsgeografi for fire år med 25% pliktarbeid

Vedtak A: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Andreas Forø Tollefsen i stilling som stipendiat (SKO 1017) tilknyttet GIS, i fire år med 25 % pliktarbeid. Tiltredelsestidspunkt er foreløpig ikke fastsatt. Tollefsen skal ha prøvetid i stillingen.

Vedtak B: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Ingvild Jøranli i stilling som stipendiat (SKO 1017) i fire år med 25 % pliktarbeid. Dersom Jøranli takker nei til stillingen går tilbudet videre til innstilte nr 2 osv. Tiltredelsestidspunkt er foreløpig ikke fastsatt. Den som tilsettes skal ha prøvetid i stillingen.

          
V-SAK 4
Saksnr. 24/2011
Vedtakssak: Midlertidig tilsetting i stilling som postdoktor for fire år med 25 % pliktarbeid

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Jan Grue i stilling som postdoktor SKO 1352 i fire år med 25 % pliktarbeid. Dersom Grue takker nei til stillingen, går tilbudet videre innstilte nr. 2 osv. Tiltredelsestidspunkt er foreløpig ikke fastsatt. Det forutsettes den som tilsettes skaffer seg pedagogisk basiskompetanse i løpet av tilsettingsperioden innenfor pliktdelen på 25 %. Den som tilsettes skal ha prøvetid i stillingen.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 25/2011
Eventuelt

Det ble orientert om valg av representanter for midlertidig vitenskapelig tilsatte og representanter for studentene.

          
Publisert 14. sep. 2011 15:49 - Sist endret 14. sep. 2011 15:58