Protokoll fra møte i instituttstyret

Møtet ble satt 15. juni 2011, kl. 12.15, Harriet Holters hus, rom 221 - NB: Merk klokkeslett!, og hevet kl. 13.45.

Tilstede: Karin Widerberg, Bjørnar Sæther, Arvid Fennefoss, Anne Krogstad, Per Gunnar Røe, Anne May Melsom, Joakim Dyrnes og Kristine Vaadal (studentrepresentant).

Sekretær: Målfrid Hoaas

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 14/2011
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

Vedtak: Instituttstyret godkjenner saksliste til møtet i instituttstyret 15. juni 2011.

Vedtak: Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet.

          
V-SAK 2
Saksnr. 15/2011
Vedtakssak: Forlengelse av stilling som professor II i sosiologi for 2 år - Trygve Guldbrandsen

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi slutter seg til forslaget om å forlenge Trygve Gulbrandsen i midlertidig tilsetting som professor II (SKO 8013) for perioden 01.11.2011 til 30.10.2013.

Saken vil bli oversendt fakultetet for videre behandling.

          
V-SAK 3
Saksnr. 16/2011
Vedtakssak: Kunngjøring av én til to midlertidige stillinger som postdoktor i sosoiologi for fire år

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner at det utlyses 1-2 postdoktorstillinger for 4 år. Instituttleder oppnevner en sakkyndig komité til å vurdere søknadene på delegasjon fra dekanen.

          
V-SAK 4
Saksnr. 17/2011
Vedtakssak: Tilsetting i midlertidig forskerstilling på NODES prosjektet for to år

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi slutter seg til forslaget om å innstille Ingar Brattbakk i stilling som forsker (SKO 1108) tilknyttet NODES- prosjektet ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Stillingen gjelder for en periode på to år og seks måneder med 20% pliktarbeid.

Saken vil bli oversendt fakultetet for videre behandling.

          
V-SAK 5
Saksnr. 18/2011
Vedtakssak: Tilsetting i stipendiatstilling(er) i sosiologi for fire år med 25 % pliktarbeid

Vedtak:
A: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Nan Zou Bakkeli i stilling som stipendiat (SKO 1017) i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Stillingen gjelder for en periode for fire år med 25 % pliktarbeid. Dersom Bakkeli takker nei til stillingen, går tilbudet videre til Heidi Gurndetjern grunnet moderat kjønnskvotering, deretter Sveinung Legard.

B: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Jørn Ljunggren i stilling som stipendiat (SKO 1017) i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Stillingen gjelder for en periode for fire år med 25 % pliktarbeid. Dersom Ljunggren takker nei til stillingen, går tilbudet videre til Heidi Gurndetjern grunnet moderat kjønnskvotering, deretter Sveinung Legard.

          
V-SAK 6
Saksnr. 19/2011
Vedtakssak: Tilsetting i førsteamanuensisstilling(er) (SKO 1011) i organisasjon/arbeidslivsstudier

Vedtak:
A: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi slutter seg til forslaget om å innstille Haldor Byrkjeflot i stillingen som førsteamanuensis (SKO 1011) i organisasjon/arbeidslivsstudier. Dersom Byrkjeflot takker nei går tilbudet videre til innstilte nr 3, osv.

B: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi slutter seg til forslaget om å innstille Hans Christian Sørhaug i stillingen som førsteamanuensis (SKO 1011) i organisasjon/arbeidslivsstudier.

Saken vil bli oversendt fakultetet for videre behandling

          
V-SAK 7
Saksnr. 20/2011
Vedtakssak: Valgstyre for valg av ny instituttledelse for perioden 2012 - 2015

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi oppnevner som valgstyre for valg av ny instituttledelse og instituttstyre for perioden 2012-2015 professor Terje Wessel, stipendiat Patrick Lie Andersen, overingeniør Frank Paul Silye og én student oppnevnt av programutvalgene.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 21/2011
Orienteringssak: Regnskapsrapport for 1. tertial 2011 for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
          
O-SAK 2 Eventuelt
          
Publisert 16. juni 2011 11:37 - Sist endret 16. juni 2011 12:02