Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 09.02.2011

Møtet ble satt 09. februar 2011, kl. 13.15, Harriet Holters hus, rom 221, og hevet kl. 15.00.

Karin Widerberg, Bjørnar Sæther, Anne Krogstad, Per Gunnar Røe, Arvid Fennefoss, Frank P. Silye, Anne May Melsom, Øystein L. Nilsen (studentrepresentant sosiologi) og Ole Aars(studentrepresentant utviklingsstudier).

Sekretær: Inger-Lise Schwab

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 01/2011
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

Vedtak:Instituttstyret godkjenner saksliste til møtet i instituttstyret 9. februar 2011.

Vedtak:Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet.

          
V-SAK 2
Saksnr. 02/2011
Vedtakssak: Møteplan for instituttstyret våren 2011

Vedtak:Styret godkjenner møteplanen for våren 2011.

          
V-SAK 3
Saksnr. 03/2011
Vedtakssak: Årsplan 2011-2013 for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Følgende tre endringer er tatt med i årsplanen etter diskusjon i og i etterkant av styremøtet: Fokus på inklusjon av de tverrfaglige programmene i instituttets organisasjonsstruktur er presisert innledningsvis, tiltak med egen samling for stipendiater i sosiologi er lagt til under avsnittet om forskning, tiltak vedr. arbeid med UTV1000 er lagt til under avsnittet om utdanning.

Vedtak:Styret godkjenner årsplanen for 2011.

          
V-SAK 4
Saksnr. 04/2011
Vedtakssak: Kunngjøring av post doc.-stilling (SKO 1352) i sosiologi på eksternt finansiert prosjekt

Vedtak:Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vedtar å lyse ut postdoktorstilling (SKO 1352) i sosiologi for 4 år med 25 % pliktarbeid i tilknytting til forskningsprosjektet Disease prestige and informal priority settings.

Utlysningen gjelder under forutsetning av ekstern finansiering.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 05/2011
Orienteringssak: Regnskapsrapport for 2010 ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Instituttleder orienterte om regnskapet for 2010.

          
O-SAK 2 Eventuelt

Ingen saker ble meldt.

          
Publisert 15. feb. 2011 13:29 - Sist endret 15. feb. 2011 13:51