Innkalling til styremøtet ved ISS 22. december 2010

22. desember 2010, kl. 14.15 - 16.00, Harriet Holters hus, rom 221

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 34/2010
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
V-SAK 2
Saksnr. 35/2010
VEDTAKSSAK: Kunngjøring av førsteamanuensisstilling (SKO 1011) i samfunnsgeografi

Saksdokumenter vedlagt.

          
V-SAK 3
Saksnr. 36/2010
VEDTAKSSAK: Utlysning av 1-2 stipendiatstillinger (SKO 1017) i sosiologi for fire år med 25 % pliktarbeid

Saksdokumenter vedlagt.

          
V-SAK 4
Saksnr. 37/2010
VEDTAKSSAK: Tilsetting i stipendiatstilling i sosiologi for fire år med 25 % pliktarbeid – NFR-finansiert

Saksdokumenter vedlagt.

          
V-SAK 5
Saksnr. 38/2010
VEDTAKSSAK: Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) i samfunnsgeografi for fire år med 25 % pliktarbeid uten forutgående kunngjøring – eksternt finansiert prosjekt

Saksdokumenter vedlagt.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 39/2010
ORIENTERINGSSAK: Vurderingskriterier, rangering av søkere til stipendiatstillinger

Saksdokumenter vedlagt.

          
O-SAK 2 Eventuelt
          
Publisert 14. des. 2010 13:10 - Sist endret 15. des. 2010 14:06