Innkalling til styremøtet ved ISS 24. november 2010

24. november 2010, kl. 14.15 - 16.00, Harriet Holters hus, rom 221

Ordinære saker

V-SAK 1
Saksnr. 26/2010
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
V-SAK 2
Saksnr. 27/2010
Vedtakssak: OPPDATERING STYRINGSREGLEMENT VED ISS

Saksdokumenter vedlagt.

          
V-SAK 3
Saksnr. 28/2010
Vedtakssak: BUDSJETT FOR ISS 2011

Saksdokumenter ettersendes.

          
V-SAK 4
Saksnr. 29/2010
Vedtakssak: FORNYELSE AV FREDRIK ENGELSTAD I ÅREMÅLSSTILLING SOM PROFESSOR (SKO 1404) INNENFOR KJERNEOMRÅDET ORGANISASJON

Saksdokumenter vedlagt.

          
V-SAK 5
Saksnr. 30/2010
Vedtakssak: KUNNGJØRING AV MIDLERTIDIG STILLING SOM FORSKER (SKO 1109) - EKSTERNT FINANSIERT PROSJEKT (NODES)

Saksdokumenter vedlagt.

          
V-SAK 6
Saksnr. 31/2010
Vedtakssak: FORSLAG TIL KUNNGJØRING AV 1-2 FASTE 100 % STILLINGER SOM FØRSTEAMANUENSIS (SKO 1011) I ORGANISASJON/ARBEIDSLIVSSTUDIER

Saksdokumenter vedlagt.

          

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 32/2010
Orienteringssak: ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSE VED ISS
          
O-SAK 2
Saksnr. 33/2010
Orienteringssak: OLA – Masterprogram i organisasjon, ledelse og arbeidsliv

Saksdokumenter vedlagt.

          
O-SAK 3 Eventuelt
          
Publisert 18. nov. 2010 20:34 - Sist endret 18. nov. 2010 21:15