Innkalling til styremøtet ved ISS 20. oktober 2010

20. oktober 2010, kl. 14.15 - 16.00, Harriet Holters hus, rom 221

 

SAK 1 - Saksnr. 21/2010

Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

Vedtakssaker

SAK 2- Saksnr. 22/2010

Vedtakssak: Tilsetting i to faste stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i sosiologi
Saksdokumenter vedlagt.

SAK 3- Saksnr. 23/2010

Vedtakssak: Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat i sosiologi for 4 år med 25% pliktarbeid - eksternt finansiert prosjekt
Saksdokumenter vedlagt.

SAK 4 - Saksnr. 24/2010

Vedtakssak: Tilsetting i stipendiatstilling i sosiologi for fire år med 25 % pliktarbeid
Saksdokumenter vedlagt.

SAK 5 Eventuelt

 

Av Inger-Lise Schwab
Publisert 25. nov. 2010 09:18 - Sist endret 25. nov. 2010 09:21