Innkalling til styremøtet ved ISS 15. september 2010

15. september 2010, kl. 14.15 - 16.00, Harriet Holters hus, rom 221
SAK 1
Saksnr. 17/2010
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
SAK 2
Saksnr. 18/2010
Vedtakssak: Godkjenning av møteplan høsten 2010
          
SAK 3
Saksnr. 19/2010
Vedtakssak: Tilsetting i to stipendiatstillinger i samfunnsgeografi for fire år med 25% pliktarbeid

Saksdokumenter vedlagt.

          
SAK 4
Saksnr. 20/2010
Vedtakssak: Tilsetting i to stipendiatstillinger i samfunnsgeografi for fire år med 25% pliktarbeid

Saksdokumenter vedlagt.

          
SAK 5 Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46