Protokoll fra møtet i instituttstyret ved ISS

Møtet ble satt 15. september 2010, kl. 14.15, Harriet Holters hus, rom 221 , og hevet kl. 16.00.

Tilstede: Karin Widerberg, Bjørnar Sæther, Arvid Fennefoss, Terje Wessel, Per Gunnar Røe, Heidi Nicolaisen, Einar Fiskvik, Øystein Lorvik Nilsen (studentrepresentant sosiologi) og Emilie Lassen Bue (studentrepresentant samfunnsgeografi).

Fra administrasjonen: Dagfinn Hagen (referent).

SAK 1

Saksnr. 17/2010 Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles

  1. Godkjenning av saksliste
    Vedtak: Instituttstyret godkjenner saksliste til møtet i instituttstyret 15. september 2010.
     
  2. Eventuell inhabilitet i tilknytning til saker som skal behandles i møtet.
    Vedtak: Ingen inhabilitet i saker som skal behandles i møtet.

SAK 2

Saksnr. 18/2010 Vedtakssak: Godkjenning av møteplan høsten 2010

Vedtak: Instituttstyrets møteplan høsten 2010: 15.09.2010, 20.10.2010, 24.11.2010, 8.12.2010.

SAK 3

Saksnr. 19/2010 Vedtakssak: Tilsetting i to stipendiatstillinger i samfunnsgeografi for fire år med 25% pliktarbeid

Vedtak:

A: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Anja Sletteland i stilling som stipendiat (SKO 1017) i samfunnsgeografi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Stillingen gjelder for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid. Dersom Sletteland takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer 3, osv.

B: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Erling A. N. Christiansen i stilling som stipendiat (SKO 1017) i samfunnsgeografi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Stillingen gjelder for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid. Dersom Christiansen takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer 3, osv.

SAK 4

Saksnr. 20/2010 Vedtakssak: Tilsetting i to stipendiatstillinger i samfunnsgeografi for fire år med 25% pliktarbeid

Vedtak:

A: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Rannveig Vittersø Kaldager i stilling som stipendiat (SKO 1017) i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Stillingen gjelder for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid. Dersom Kaldager takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer 4, osv.

B: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Nicolai Borgen i stilling som stipendiat (SKO 1017) i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Stillingen gjelder for en periode på fire år med 25 % pliktarbeid. Dersom Borgen takker nei til stillingen, går tilbudet videre til innstilte nummer 4, osv.

SAK 5

Saksnr. 21/2010 Eventuelt

Studentrepresentant Nilsen meldte inn behov for å diskutere økonomisystem og retningslinjer for finansiering av studentsosiale tiltak, da det oppleves at dette fungerer dårlig for studentene. Styremedlem og økonomikonsulent Einar Fiskvik orienterte om nye retningslinjer som ledd i oppryddningsaksjon. 

Av Inger-Lise Schwab
Publisert 2. des. 2010 14:13 - Sist endret 2. des. 2010 14:19