Innkalling til styremøte ved ISS 26. mai 2010

26. mai 2010, kl. 14.15. - 16.00, Harriet Holters hus, rom 221
SAK 1
Saksnr. 12/2010
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
SAK 2
Saksnr. 13/2010
Vedtakssak: Tilsetting i stipendiatstilling i sosiologi for fire år med 25% pliktarbeid - eksternt finansiert prosjekt ("Cannabis: Subculture, economy and social marginality")

Saksdokumenter vedlagt.

          
SAK 3
Saksnr. 14/2010
Vedtakssak: Tilsetting i stipendiatstilling i sosiologi for fire år - eksternt finansiert prosjekt ("Involverende planlegging")

Saksdokumenter vedlagt.

          
SAK 4
Saksnr. 15/2010
Vedtakssak: Forlengelse av tre professor II (SKO 8013) stillinger

Saksdokumenter vedlagt.

          
SAK 5
Saksnr. 16/2010
Orienteringssak
          
SAK 6 Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46