Innkalling til styremøte ved ISS 28. april 2010

28. april 2010, kl. 14.15 - 16.00, Harriet Holters hus, rom 221
SAK 1
Saksnr. 09/2010
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
SAK 2
Saksnr. 10/2010
Vedtakssak: Utlysning av to stipendiatstillinger (SKO 1017) i sosiologi for fire år (25% pliktarbeid)

Saksdokumenter vedlagt.

          
SAK 3
Saksnr. 11/2010
Vedtakssak: Innstilling til vikariat som førsteamanuensis (SKO 1011) i samfunnsgeografi

Saksdokumenter vedlagt.

          
SAK 4 Eventuelt
          
Publisert 27. sep. 2010 09:46