Innkalling til styremøte ved ISS 17. mars 2010

17. mars 2010, kl. 14.15 - 16.00, Harriet Holters hus, rom 221
SAK 1
Saksnr. 07/2010
Godkjenning av saksliste og evt. spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles
          
SAK 2
Saksnr. 08/2010
Vedtakssak: Kunngjøring av to midlertidige stillinger som stipendiat i samfunnsgeografi for fire år

Saksdokumenter vedlagt.

          
Publisert 27. sep. 2010 09:46